Home Locatie Contact NederlandsEnglish

Onderwijs ID

Het onderwijsprogramma van de faculteit Industrial Design (ID) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) onderscheidt zichzelf op het gebied van focus en aanpak, te weten:
• Focus: intelligente systemen, producten een gerelateerde services voor sociaal/maatschappelijke transformatie
• Onderwijsaanpak: competentiegericht leren

Focus
De faculteit richt zich op het ontwerpen van intelligente systemen, producten een gerelateerde services, welke aspecten aan bod komen zoals adaptief gedrag, context-bewustzijn en hoog-dynamische interactie. De traditionele focus van industrieel ontwerpen op producten verschuift meer en meer naar systemen. Bij ID beschouwen wij systemen als adaptieve omgevingen waarin de mensen met intelligente producten omgaan om bepaalde services te verkrijgen. Deze intelligente producten zijn digitaal met elkaar en het omringende systeem verbonden, om zo een nieuw type van gebruikerservaringen te bewerkstelligen. Vooral de verschuiving naar de complexiteit van systemen en de niet-fysieke aspecten van services, vraagt andere competenties van ontwerpers.

Voor meer informatie, ga naar www.industrialdesign.tue.nl