Home Locatie Contact NederlandsEnglish

Keep an Eye Social Intelligent Design Award

Veel zorgprojecten die de nieuwste technologie gebruiken om mensen te ondersteunen tijdens het ouder worden, gaan uit van bestaande sociale omstandigheden en houden vaak geen rekening met factoren van sociale isolatie. Dit wordt vaak nog versterkt doordat ouderen niet langer deel uitmaken van de werkende samenleving. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen thuis niet gevangen zitten in sociale isolatie en hoe voorkomen we dat ze zichzelf als last gaan beschouwen voor de samenleving? Het "Keep an Eye Social Intelligent Design" project verkent samen met een groep van 15 ouderen de mogelijkheden voor het "creëren van een nieuwe samenleving" waar iedereen waardevol is voor de maatschappij en waar we kennis en kunde kunnen uitwisselen met elkaar over de verschillende generaties heen. Het winnende ontwerpteam krijgt een geldprijs om het ontwerp verder ontwikkelen en, indien mogelijk, productierijp te maken.

Uitreiking Award: Donderdag 28 oktober, 13:30 - 17:00 uur, ID'10

 Door Sippe Duisters, Yves Florack, Ewelina Szymanska, Stephan Hoes Door Luuk Beursgens, Sander Bogers, Gilles van Wanrooij Door Mark Thielen, Idowu Ayoola, Rik van Donselaar, Roland Coops  Door Sijme Geurts, Niko van Meurs, Nicolas Nelson, Manon Spermon